Счетоводство и касиери

 • Главен счетоводител:
    Стоян Гогов
 • Счетоводители:
    Наталия Гергова
    Диана Георгиева
    Веска Недкова
    Росица Борисова
    
 • Касиер-счетоводител:
    Елеонора Цонева
 • Касиери:
    Светла Талацка
    Иванка Чолакова
    Светлана Стойнева