Заведения за хранене

Кафене “Алма Матер”
Ресторант-Клуб “Алма Матер”
адрес: гр.София, бул.Цар Освободител № 15,
управител: Радка Данина
тел: +359 876 093 499
на карта: 

Loading
Центриране
Трафик
Колоездене
Транспорт

Кафене “Ректората”
адрес: гр.София, бул.Цар Освободител № 15
управител: Гергана Върлева
тел: +359 898 673 111
на карта:

Loading
Центриране
Трафик
Колоездене
Транспорт

Кафене “Лозенец”
адрес: бул.Джеймс Баучер № 5, сградата на ФМИ
управител: Пенка Дакова
тел: +359 878 202 362
на карта:

Loading
Центриране
Трафик
Колоездене
Транспорт

Стол № 1
адрес: гр.София, бул.Цар Освободител № 15
управител: Ани Василева
тел: +359 898 399 766
на карта:

Loading
Центриране
Трафик
Колоездене
Транспорт

Стол № 4
адрес: гр.София, жк. Студентски град
ул.Йордан Йосифов до бл.35
управител:
тел: +359 899 997 575
на карта:

Loading
Центриране
Трафик
Колоездене
Транспорт

Стол № 35
адрес: гр.София, бул.Шипченски проход № 69 А
управител: Живка Станкова
тел: +359 885 840 278
на карта:

Loading
Центриране
Трафик
Колоездене
Транспорт