Настаняване и класации

Класация за учебна 2018/2019 година .

Класациите за настаняване на новоприетите студенти в първи курс и на студентите от горните курсове се осъществяват ежегодно от Комисията по настаняване в студентските общежития в срокове определени със Заповед на Ректора на СУ “Св. Климент Охридски”.

За академичната 2018/2019 година класациите ще се проведат както следва:

 • Сроковете, в които Системата за управление на студентските общежития /СУСО/ е отворена за приемане на електронни заявления – декларации на кандидати за настаняване на общежитие са:
  1. от 20.08.2018г. до 07.09.2018г. вкл. – за несемейни и семейни български и чуждестранни студенти от горните курсове (след I-ви курс, бакалавърска степен, вкл. и кандидат-магистри, завършили бакалавърската си степен в СУ);
  2. от 08.09.2018г. до 21.09.2018г. вкл. – за новоприети български и чуждестранни студенти в първи курс, бакалавърска степен;
  3. Новоприети чуждестранни студенти по ПМС 90, 103, 228 – кандидатстват на място в КН в 10-дневен срок от записването си в СУ;
  4. от 14.08.2018г. до 24.08.2018г. – докторантите се пренастаняват или настаняват чрез подаване на заявление – декларация на място в КН. През същия период подават документите си и специализантите;
  5. Студенти, срещнали трудности при подаване на електронно заявление, могат да кандидатстват на място в КН чрез компютрите в офиса и при възможност в офиса на студентски съвет в блок 42Б.Класацията ще бъде обявена на два етапа, съответно 16.09.2018г. (неделя) за студентите от горен курс и 26.09.2018г.(сряда) за новорпиетите студенти първи курс  на информационните табла на КН, изнесени пред офиса на КН в блок 42, вход Б, Студентски град, както и в интернет страниците на ПСБО и КН.

 

 • Настаняването в общежитията на класираните ще се извърши в следните срокове: ГОРЕН КУРС, вкл. магистри
  Възможни дати за настаняване Факултети
  18.09.2018 г. ЮФ, ФХФ, ИФ
  19.09.2018 г. ФКНФ, ФЗФ, ФЖМК
  20.09.2018 г. ФМИ
  21.09.2018 г. ФСЛФ, ГГФ, МФ
  25.09.2018 г. БФ, ФФ
  26.09.2018 г. ФНПП, СТФ, БОГФ, ФП

 

 • ПЪРВИ КУРС
  Възможни дати за настаняване Факултети
  27.09.2018 г. ФМИ,ГГФ,МФ
  28.09.2018 г. ФКНФ,ФЗФ,ФЖМК
  01.10.2018 г. ЮФ,БФ,ИФ
  02.10.2018 г. ФСЛФ,ФХФ,ФФ
  03.10.2018 г. ФНПП,СТФ,БОГФ,ФП

За повече информация относно настанителната кампания посетете сайта на Комисията по настаняване в студентските общежития. Там можете да откриете често задавани въпроси и техните отговори, както и да отправите въпроси към членовете на комисията.

 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обработва предоставените от Вас лични данни за целите на кандидатстването за настаняване в общежитие и на основанията, описани в Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни, достъпни на адрес: https://www.uni-sofia.bg.