Настаняване и класации

Проверка на настанителния Ви статус при класация за учебна година, може да направите в личния си профил на адрес:

https://psbo.uni-sofia.bg

Класациите за настаняване на новоприетите студенти в първи курс и на студентите от горните курсове се осъществяват ежегодно от Комисията по настаняване в студентските общежития в срокове определени със Заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“.

За повече информация относно настанителната кампания посетете сайта на Комисията по настаняване в студентските общежития. Там можете да откриете често задавани въпроси и техните отговори, както и да отправите въпроси към членовете на комисията.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обработва предоставените от Вас лични данни за целите на кандидатстването за настаняване в общежитие и на основанията, описани в Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни, достъпни на адрес: https://www.uni-sofia.bg.