Отчети и справки

Отчет за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 (PDF файл)

Отчет за периода 01.01.2015 – 30.09.2015 (PDF файл)

Отчет за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 (PDF файл)

Отчет за периода 01.01.2016 – 31.03.2016 (PDF файл)

Отчет за периода 01.01.2016 – 30.06.2016 (PDF файл)

Отчет за периода 01.01.2016 – 30.09.2016 (PDF файл)

Отчет за периода 01.10.2016 – 31.12.2016 (PDF файл)

Отчет за периода 01.01.2017 – 31.03.2017 (PDF файл)

Отчет за периода 01.01.2017 – 31.06.2017 (PDF файл)

Отчет за периода 01.01.2017 – 30.09.2017 (PDF файл)

Отчет за периода 01.01.2017 – 31.12.2017 (PDF файл)

Отчет за периода 01.01.2018 – 31.03.2018 (PDF файл)

Отчет за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 (PDF файл)

Отчет за периода 01.01.2018 – 30.09.2018 (PDF файл)

Отчет за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 (PDF файл)

Отчет за периода 01.01.2019 – 31.03.2019 (PDF файл)

Отчет за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 (PDF файл)

Отчет за периода 01.01.2019 – 30.09.2019 (PDF файл)

Отчет за периода 01.01.2019 – 31.12.2019 (PDF файл)

Отчет за периода 01.01.2020 – 31.03.2020 (PDF файл)

Отчет за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 (PDF файл)

Отчет за периода 01.01.2020 – 30.09.2020 (PDF файл)

Отчет за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 (PDF файл)

Отчет за периода 01.01.2021 – 31.03.2021 (PDF файл)

Отчет за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 (PDF файл)

Отчет за периода 01.01.2021 – 30.09.2021 (PDF файл)

Отчет за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 (PDF файл)