Уважаеми колеги,

Добре дошли в страницата на Поделение “Социално-битово обслужване” на Софийски университет “Св. Климент Охридски”. ПСБО е създадено като самостоятелно звено към Университета през 1991г. със заповед на тогавашния ректор на Софийски университет акад. Никола Попов на основание Закона за академичната автономия от 1990г., Наредба №3 за студентските общежития от 29 май 1990г. и Решение на Ректорския съвет от 30 януари 1991г.

Задачите на Поделение „Социално-битово обслужване“ са свързани с поддръжката на функционалното и експлоатационното състояние на университетските общежития и столове, предназначени за студентски нужди. Поделението разполага с над 6300 легла в общежитията в ж.к. “Студентски град”, 4 студентски стола, в които средно дневно се хранят около 3000 души, ресторант в сградата на Ректората, както и няколко кафенета в сгради на факултетите.

Поделение “Социално-битово обслужване” стопанисва общо 10 блока със 17 входа позиционирани в рамките на ж.к. “Студентски град” – София.

Предназначението на студентските общежития е за временно задоволяване на жилищните нужди на студенти, докторанти и специализанти на редовно обучение в СУ “Св.Климент Охридски”, чиито семейства не притежават собствен жилищен имот в София.

Общежитията в контингента на ПСБО по своята спецификация са семейни и несемейни. Семейни общежития са блоковете 52, 55 и 57, в тях се настаняват с предимство семейни двойки с деца и без деца, както и докторанти и специализанти.