Контакти

WP Google Maps Error

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.

Поделение “Социално-битово обслужване”
1700 София, блок 42Б, ж.к. “Студентски град”
Телефон (централа): +359 2 963 42 38
email: sbo@uni-campus.net
*без въпроси за настаняване на този телефон и имейл*

Въпроси относно настанителната кампания и използването
на общежитията можете да отправяте към Комисията по настаняване
чрез писмо в контактната система или на телефон +359 2 862 29 16.

Работно време на касите в блок 42, вход “Б”:
– всеки делничен работен ден от 8:35 до 16:30;

На картата: