Контакти

Поделение “Социално-битово обслужване”
1700 София, блок 42Б, ж.к. “Студентски град”
Телефон: +359 2 963 42 38
email: sbo@uni-campus.net
*без въпроси за настаняване на този телефон и имейл*

Въпроси относно настанителната кампания и използването
на общежитията можете да отправяте към Комисията по настаняване
чрез писмо в контактната система или на телефон +359 2 862 29 16.

На основание чл.104, т.1 от Правилника за устройството и дейността на СУ “Св. Климент Охридки и Заповед N-РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опастостта от разпространение на COVID-19 (коронарурус) работното време на администрация и каси Поделение СБО ще бъде:

Понеделник – Петък: 10:00-16:00

Приемно време за външни лица на администрация Поделение СБО:

Понеделник – Петък: 14:00-16:00

Работно време

– Понеделник – Петък:  8:30 – 17:30

– Събота и Неделя – почивни дни

На картата:

Центриране