Контакти

Поделение „Социално-битово обслужване“
1700 София, блок 42Б, ж.к. „Студентски град“
Телефон: +359 2 963 42 38
email: sbo@uni-campus.net
*не отговаряме на въпроси за настаняване на този телефон и имейл*

Въпроси относно настанителната кампания и използването
на общежитията можете да отправяте към Комисията по настаняване
чрез писмо в контактната система или на телефон +359 2 862 29 16.

Работно време

– Понеделник – Петък:  8:30 – 17:30

– Събота и Неделя – почивни дни

На картата: