Новини

 • Уважаеми студенти,
  Класирането за общежитие през академичната 2023/2024 година е обявено. Може да проверите вашият настанителен статус чрез сайта на ПСБО – psbo.uni-sofia.bg в страницата „Настанителен статус“ – там пише в кой блок и коя стая сте настанени.
  Реда за настаняване можете да откриете ТУК

 • Във връзка с взето решение на Управителен съвет на Поделение „Социално – битово обслужване“ при СУ „Св. Климент Охридски“ и на основание Заповед РД-19-56/17.02.2023г. на Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, считано от 01.03.2023 г. месечните наеми за ползване на студентските общежития се повишават, като размерът им е определен на база ползваната полезна площ при цена 2,81 за кв. м. Това е първото увеличение на наемите от 2007 г.

 • Във връзка с взето решение на Управителен съвет на Поделение „Социално – битово обслужване“ при СУ „Св. Климент Охридски“ и на основание Заповед РД-19-55/17.02.2023г. на Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, считано от 01.03.2023 г. базовата стойност за едно хранене в студентските столове с № 1,4 и 35, над която правоимащите ползват в пълен размер държавна субсидия ще бъде 6,00 (шест) лева с ДДС за едно хранене, като тази сума се определя както следва:
  – 3,00 лева заплащат лицата, имащи право на държавна субсидия;
  – 1,45 лева държавна субсидия за поевтиняване на храната;
  – 1,55 лева за режийни разходи от държавната субсидия.
  При стойност на консумираната храна равна или повече от 6,00 лв. с ДДС, се ползва пълна субсидия от 3,00 лева.

 • Служителите желаещи да ползват заеманите от тях стаи в общежитията стопанисвани от ПСБО за учебната 2022/2023 г. е необходимо да попълнят и изпратят заявление.
  Попълненото заявление трябва да изпратят в срок до 29.07.2022 г. по имейл на управителя – домакин на блока.
  След като заявленията бъдат обработени по служебен път заповедите ще бъдат изпратени в съответния блок.

  Заявлението може да изтеглите от тук.
  Имейлите на домакините може да видите тук.

 • Важно! Служителите настанени в общежитията стопанисвани от Поделение „Социално – битово обслужване“ могат да заплатят своите задължения по два начина:


  1. На каса на ПСБО с работно време Понеделник и Петък от 08:30 ч до 16:00 ч.

  2. За плащане по банков път моля да изпратите запитване за Вашите задължения към момента на имейл: s.gogov@uni-campus.net, като в имейла задължително посочете две имена, блок и номер на стая. В отговор на изпратения от Вас имейл ще получите както информация за Вашите задължения, така и номера на банковата сметка по която да направите превода.

 • Уважаеми дами и  господа уведомяваме Ви, че от 07.11.2018 г. е възможно онлайн заплащане на всички  Ваши задължения към Поделение „Социално – битово обслужване“ на адрес: https://psbo.uni-sofia.bg .
  Инструкции за онлайн плащания може да намерите тук.