Новини


  • Важно! Служителите настанени в общежитията стопанисвани от Поделение „Социално – битово обслужване“ могат да заплатят своите задължения по два начина:


    1. На каса на ПСБО с работно време Понеделник и Петък от 08:30 ч до 16:00 ч.

    2. За плащане по банков път моля да изпратите запитване за Вашите задължения към момента на имейл: s.gogov@uni-campus.net, като в имейла задължително посочете две имена, блок и номер на стая. В отговор на изпратения от Вас имейл ще получите както информация за Вашите задължения, така и номера на банковата сметка по която да направите превода.

  • Уважаеми дами и  господа уведомяваме Ви, че от 07.11.2018 г. е възможно онлайн заплащане на всички  Ваши задължения към Поделение „Социално – битово обслужване“ на адрес: https://psbo.uni-sofia.bg .
    Инструкции за онлайн плащания може да намерите тук.