Общежития

Специалист “социални-дейности”:

Йорданка Транова

 

Домакин на студентско общежитие 8:                 

Юлияна Комитска

 

Домакин на студентско общежитие 17, 42 Б:                       

Снежина Василева

 

Домакин на студентско общежитие 18:                 

Петя Ключкова

 

Домакин на студентско общежитие 41 А, Б:                   

Росанка Дончева

 

Домакин на студентско общежитие 50 А, Б:                       

Камелия Лилова

 

Домакин на студентско общежитие 51:                        

Геновева Жейнова

 

Домакин на семейно студентско общежитие 52 А, Б, В: 

Велика Иванова

 

Домакин на семейно студентско общежитие 55 А, Б:    

Анка Младенова

 

Домакин на семейно студентско общежитие 57 А, Б, В:

Росанка Дончева