Общежития

 

Домакин на студентско общежитие 8: 

Златка Златева

+359893 380 124
z.zlateva@uni-campus.net

Домакин на студентско общежитие 17

Албена Дишлиева

+359899 997 558
a.dischlieva@uni-campus.net

Домакин на студентско общежитие 18:

Елка Ангеловска

+359892 217 671
e.angelovska@uni-campus.net

Домакин на студентско общежитие 41 А, Б:

Росанка Дончева

+359899 997 561
r.doncheva@uni-campus.net

Домакин на студентско общежитие 42 Б:

Христослава Иванова

+359893 478 772
h.ivanova@uni-campus.net

Домакин на студентско общежитие 50 А, Б:

Емилия Трайкова

+359899 997 569
e.traikova@uni-campus.net

Домакин на студентско общежитие 51:  

Геновева Жейнова

+359899 997 566
g.jeinova@uni-campus.net

Домакин на семейно студентско общежитие 52 А, Б, В:

Велика Иванова

+359899 997 578
v.ivanova@uni-campus.net

Домакин на семейно студентско общежитие 55 А, Б:

Анка Младенова

+359899 997 582
a.mladenova@uni-campus.net

Домакин на семейно студентско общежитие 57 А, Б, В:

Росанка Дончева

+359899 997 561
r.doncheva@uni-campus.net