Общежития

Заместник-директор направление “общежития”:
   > Йорданка Транова

Специалист “социални-дейности”:
   > Йорданка Транова

Домакин на студентско общежитие 8:
   > Юлияна Комитска

Домакин на студентско общежитие 17:
   > Снежина Василева

Домакин на студентско общежитие 18:
   > Петя Ключкова

Домакин на студентско общежитие 41АБ:
   > Росанка Дончева

Домакин на студентско общежитие 42Б:
   > Камелия Лилова

Домакин на студентско общежитие 51:
   > Геновева Жейнова

Домакин на семейно студентско общежитие 52АБВ:
   > Велика Иванова

Домакин на семейно студентско общежитие 55АБ:
   > Анка Младенова

Домакин на семейно студентско общежитие 57АБВ:
   > Росанка Дончева