Общежития

Домакин на студентско общежитие 8: 

Албена Дишлиева +359893 380 124
blok8@uni-campus.net

Домакин на студентско общежитие 17

Нина Гарчева +359899 997 558
blok17@uni-campus.net

Домакин на студентско общежитие 18:

Елка Ангеловска +359892 217 671
e.angelovska@uni-campus.net

Домакин на студентско общежитие 41 А, Б:

+359899 997 561
blok41@uni-campus.net

Домакин на студентско общежитие 42Б:

Емилия Трайкова +359899 997 551
e.traikova@uni-campus.net

Домакин на студентско общежитие 50 А, Б:

Светла Димитрова +359899 997 569
blok50@uni-campus.net

Домакин на студентско общежитие 51:  

Геновева Жейнова +359899 997 566
g.jeinova@uni-campus.net

Домакин на семейно студентско общежитие 52 А, Б, В:

Велика Иванова +359899 997 578
v.ivanova@uni-campus.net

Домакин на семейно студентско общежитие 55 А, Б:

Анка Младенова +359899 997 582
a.mladenova@uni-campus.net

Домакин на семейно студентско общежитие 57 А, Б, В:

Дора Сергеева +359899 997 564
d.sergeeva@uni-campus.net