Студентски столове

Стол № 1
адрес: гр.София, бул.Цар Освободител № 15
Работно време: 11:30-14:30

Цена за едно хранене 3 лв. (при представяне на стикер за субсидия)
Цена за едно хранене 6 лв. (без стикер за субсидия)
капацитет – 240 човека

картa:

Стол № 4
адрес: гр.София, жк. Студентски град
ул.Йордан Йосифов до бл.35
Работно време: 11:30-14:30

Цена за едно хранене 3 лв. (при представяне на стикер за субсидия)
Цена за едно хранене 6 лв. (без стикер за субсидия)
капацитет – 600 човека

карта:

Стол № 35
адрес: гр.София, бул.Шипченски проход № 69 А
Работно време: 11:30-14:30

Цена за едно хранене 3 лв. (при представяне на стикер за субсидия)
Цена за едно хранене 6 лв. (без стикер за субсидия)
капацитет – 80 човека

карта:

Стол Физика
адрес: бул.Джеймс Баучер № 5,
сградата на Физически факултет
Работно време: 11:30-14:30

Цена за едно хранене 3 лв. (при представяне на стикер за субсидия)
Цена за едно хранене 6 лв. (без стикер за субсидия)
капацитет – 88 човека

карта:

Ресторант-Клуб „Алма Матер“
адрес: гр.София, бул.Цар Освободител № 15
Работно време: 11:00 до 15:00

карта: 

Кафене „Лозенец“
адрес: бул.Джеймс Баучер № 5, сградата на ФМИ
Работно време: 08:00 до 16:00

картa: