Нормативни актове

 • Заповед №РД19-260/20.07.2022 от Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ относно настаняване на редовно учащи студенти в общежития за учебната 2022/2023г.
 • Заповед №РД19-198/08.06.2022 от Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ относно използване на стаите в студентските общежития за периода на летните – неучебни месеци 2021/2022г.
 • Заповед №РД19-288/03.08.2021 от Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ относно настаняване на редовно учащи студенти в общежития за учебната 2021/2022г.
 • Заповед №РД19-215/02.06.2021 от Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за провеждането на кампания по прием на заявления за използване на стаите в студентските общежития за периода на летните – неучебни месеци (академичната 2020/2021 година);
 • Заповед №РД19-391/26.08.2020 относно заплащане от настанените в студентски общежития на СУ Св. Климент Охридски месечни наеми, гаранционни депозити, семестриални такси и други разноски свързани с издръжката на студентските общежития.
 • Заповед №РД19-291/22.07.2020 от Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ относно настаняване на редовно учащи студенти в общежития за учебната 2020/2021г.
 • Заповед №РД19-191/02.06.2020 от Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за провеждането на кампания по прием на заявления за използване на стаите в студентските общежития за периода на летните – неучебни месеци (академичната 2019/2020 година);
 • Заповед №19/13.03.2020 – забрана за достъп на външни лица на територията на общежитията.
 • Заповед №РД19-343/23.07.2019 от Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ относно настаняване на редовно учащи студенти в общежития за учебната 2019/2020г.
 • Заповед №РД19-264/07.06.2019 от Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за провеждането на кампания по прием на заявления за използване на стаите в студентските общежития за периода на летните – неучебни месеци (академичната 2018/2019 година);
 • Заповед №РД19-239/23.07.2018 от Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ относно настаняване на редовно учащи студенти в общежития за учебната 2018/2019г.
 • Заповед №РД19-169/11.06.2018 от Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за провеждането на кампания по прием на заявления за използване на стаите в студентските общежития за периода на летните – неучебни месеци (академичната 2017/2018 година);
 • Наредба за ползване на студентските общежития и столове (ПМС 235);
 • Правилник за ползване на студентските общежития на Софийски университет;
 • Заповед №РД19-113/27.04.2016 на Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за настаняването в общежитията за академичната 2016/2017 година;
 • Заповед №РД19-14/15.01.2016 за назначаване на Комисия по настаняване в общежитията стопанисвани от Поделение „Социално-битово обслужване“;
 • Заповед №РД19-138/07.04.2011 определяне размера на месечните наеми, семестриални депозити и други разноски, свързани с издръжката на студентските общежития;
 • Заповед №РД19-283/19.08.2013 на Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за забрана публичното оповестяване на лични данни на студенти и служители;
 • Заповед №РД19-629/03.11.2011 на Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за забрана на тютюнопушенето във всички сгради и помещения на Университета;
 • Заповед №РД19-23/18.01.2017 на Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за базовата стойност на едно хранене в студентски столове 1, 4 и 35
 • Заповед №РД 19-208/29.06.2016 на Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за провеждането на кампания по прием на заявления за използване на стаите в студентските общежития за периода на летните -неучебни месеци;
 • Заповед №РД-19-214/30,06,2017г.на Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за настаняването в общежитията за академичната 2017/2018 година;